is toegevoegd aan uw favorieten.

Gerlacus Petersz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nu aan leeft hij het eentonige, gelijkvormige leven der kloosterlingen.

We zullen ons voor het vervolg bepalen tot het mededeelen van die trekjes, ons van hem overgeleverd, die zijn persoon voor ons een bizondere bekoring doen verkrijgen.

Uit de wijze, waarop Joh. Busch hem beschrijft, spreekt groote vereering en liefde, vele uitlatingen vol groote piëteit doen ons zoo gevoelen, hoe groote leegte zijn vroege dood had gelaten en hoe hij nog lang in liefdevollen weemoed werd herdacht. Busch kan haast geen woorden vinden om zijn vroomheid, zachtheid en dienstvaardigheid te beschrijven. We kennen de groote liefde van Florens Radewijns voor hem en kort na zijn komst in Windesheim was hij geliefd bij allen daar. Een voorbeeld van die liefde is ons bewaard.

Hoewel Gerlach door zijn vroomheid menigeen ontroerde, hoewel hij ook tot rijke ontwikkeling kwam van geestelijke gaven, duurde het langen tijd voordat hij onder de koorbroeders werd opgenomen. De oorzaak hiervan was de groote zwakheid van zijn oogen • hierdoor kon hij gewoon schrift en ook de noten der missale en koorboeken slecht lezen. Men was bevreesd, dat hij dus ongeschikt was voor den koordienst. Johannes Scutken schreef met de hulp van den prior Johannes Vos van Heusden twee kleine antiphonariën en een graduale „in franceno et pro parte in pargameno", zoo klein, dat hij ze gemakkelijk in de hand kon houden bij den koor-