is toegevoegd aan uw favorieten.

Gerlacus Petersz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

(Jerlacus Petersz.

Zijne geschriften.

Ik zal met het meest uiterlijke beginnen, namelijk met u alles te vertellen wat ik van de uitwendige geschiedenis van zijn geschriften weet. Vier geschriftjes zijn ons van hem overgeleverd, terwijl ons bekend is uit overleveringen, dat er nog een vijfde van zijn hand bestaan heeft, of misschien ergens in een stoffig hoekje van een bibliotheek nog bestaat. Zijn overgebleven geschriften zijn:

i°. Het Breviloquium.

2°. De eerste Brief aan Lubbe Peters.

3°, De tweede Brief aan Lubbe Peters.

4°. Het soliloquium.

5°. Het boek „De libertate Spiritus".

Met het laatste verloren gegane geschriftje zullen we beginnen. Alles wat we er van weten is een bericht bij Valerius Andreas (Bibl. Belg. ed. 1643, p. 286)1). Deze deelt mede, dat Gerlacus nog een

1) Zie Kerkhist. Archief dl. II, p. 239.