Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de grootste smart, zoo het blijkt, dat ge naar uw eigen wil handelt of gehandeld hebt. We moeten onze hartstochten overwinnen J); de hartstochten staan onze rust en onzen vrede in God in den weg. Dikwijls worden we overvallen in onze geestelijke overdenkingen door slechte gedachten en phantasiën, verontrust u er niet al te zeer over, doch geef er niet aan toe en tracht ze in het gebed te verdrijven. De „regio inferior" is vol zinnelijkheid, onrust en strijd. Daarom moeten we met alle krachten streven om de „regio superior et animi status" te bereiken. Wees altijd blijde, dat is het beste wapen tegen Satan. We hebben overvloedig reden tot blijdschap, bedenk alle heerlijke gaven Gods: „ge zijt door den Koning der koningen „in perpetua charitate" geliefd, „non solum ex puro nihilo in esse perductus, sed insuper ad gloriosam imaginem et similutidinem Dei creatus es", „ut angelus ratione et intellectu praeditus", maar bovenal ge zijt boven velen „fortiores, capaciores, aptiores, qui in tenebris errorum sunt relicti" geroepen „in admirabile lumen fidei." „Eundem Redemptorem tuum, qui, quamdiu in hoe exilio vixeris, corpus suum in cibum et sanguinem suum in potum tibi reliquit, post hanc miseriam in aeternam fruitionem habebis" 2).

In de hoofdstukken 18, 19, 20, 21 krijgen we eenige praktische raadgevingen. Sta vlug op „tam-

1) Br. 22. 40. Sol. 12, 25, L. I: i8.

2) Br. 31.

Sluiten