Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken nergens spreekt over Maria, terwijl de beteekenis van Christus voor zijn geloofsleven ons niet klaar wordt. Hij spreekt verscheidene malen in meesleepende taal zijn vurige liefde uit voor Christus, boven alles moeten we trachten met Hem te worden vereenigd. „Hij kusse ons met den kus van zijn mond". We moeten alle onze krachten inspannen om met Hem vereenigd te worden *) om te genieten in zijne liefde, die alle menschelijke begrippen en gedachten te boven gaat. We moeten smachten en dorsten naar de innige vereeniging in zijn liefde-gloeiend en levendmakend bloed.

Slechts enkele malen spreekt hij ons van de verlossing door Christus Jezus, op eenige plaatsen van de dagelijksche nederdaling van Christus op het altaar 2).

In Sol. 36, waar ons gesproken wordt over al datgene, wat we doen moeten om toch het doel te bereiken, namelijk met Christus vereenigd te zijn, lezen we „admodum devote cum summa reverentia sancta Sacramenta suscipere exterius, fructum et virtutem efficaciter degustare interius, ut simus unum cum Christo, ut maneanus in ipso et ipse in nobis".

Te weinig heb ik er misschien den nadruk op gelegd, wat op haast iedere bladzijde voorkomt, dat we alles doen moeten Gode ter eere, al ons streven heeft dat als laatste doel, ons leven moet

1) Sol. 38.

2) Sol. 8.

Sluiten