Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingevolge een van verschillende zijden uitgesproken wensch, wordt hierbij nog gevoegd het normaal-dwarsprofiel van den afsluitdijk zooals dit op blz. 153 van het Lauwerzee-verslag 1904 is omschreven.

Amsterdam, den 4 Augustus 1905.

De Commissie benoemd tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking van de Lauwerzee en de daarmede in verband staande werken:

LEEMANS, Voorzitter,

Hoofdinspecteur Generaal van den Rijkswaterstaat.

H. E. DE BRUYN,

Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de le Directie.

ESCHER,

Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in do 6e Directie.

K. PRINGLE,

Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Friesland.

A. DÉKING DURA,

i Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Overijssel.

R. J. CASTENDIJK,

Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de 4e Directie.

VAN ELZELINGEN, Secretaris.

Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Groningen.

Sluiten