Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening1 van de Ryzing en Daling in den Bergboezem. Stoombemaling- Taeozyl-

Toevoer uit

Afvoer Groningen. Totale Ver- Rijzing: +

Begin- Laagwater- , , Fries- natuur-1 -u„ meerde- °f „ ., _

d00r de i a üjke I , toevoer ring d.alin/- - Binnen- Buiten- Op- Afvoer t, „i. berg- standen. buiten- land' loozing. mahng. in den inden

-Uatum _ 5_J herg- berg- water- voer- per

1ÖQ, boezem- Voorm. I Nam. slmzen- naar den bergboezem. boezem. boezem. , 1894. 1 ° stand. hoogte, etmaal-

stand, tij.

Per getij.

c.M. t./o. Wk. P. millioenen M3. c.M. c.M. t /o. Z.P. M. mill-

M».

[6+7 + 8 9 — 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Juli 26 0 — 65 ! 5.9 3.2 1.0 4.2 —1.7

— 11

— 11 —60 4.3 3.3 1.0 4.3 0.0

0

„ 27 —11 —49 3.4 3.1 1.2 4.3 0.9

28 — 5 —60 5.0 3.2 0.8 4.0 —1.0 ~~

7 60 «

— 12 —49 3.3 3.2 — 3.2 —0.1 .2

— 1 M

29 —13 — 57 ! 3.9 3.3 0.9 4.2 0.3 *

— 11 —50 3.5 3.1 0.9 4.0 0.5 &

+ 3 I

„ 30 - 8 —58 4.5 3.2 1.0 4.2 —0.3

— 2 4

_10 —53 3.8 3.1 0.9 4.0 0.2 •

+ i 3

n 3i _ 9 _ 55 4.1 3.2 0.5 3.7 — 0.4 _

bb — 3 ai

— 12 —60 4.2 3.3 0.5 fl 3.8 —0.4 3

g g

Augustus 1 —15 —58 3.7 3.3 0.5 n 3.8 0.1 ®

— 14 —79 5.5 3.6 — * 3.6 —1.9 9

ö —15 ?

2 — 29 —63 2.8 3.5 0.5 4.0 1.2 ®

+io

— 19 — 84 5.4 3.7 0.5 - 4.2 —1.2

c —10 ®

3 —29 -49 1.6 3.3 0.6 ~ 3.9 2.3 CÜ

03 +18

— 11 —84 6.2 3.7 0.6 g 4.3 —1.9

e —14

4 —25 —38 1.0 3.2 1.1 «> 4.3 3.3

d +23

— 2 —59 5.2 3.2 1.1 % 4.3 —0.9

» — 6

5 — 8 — 71 5.6 3.5 0.6 4.1 —1.5

% —11

— 19 —71 4.5 3.6 0.6 h 4.2 —0.3

— 2

6 —21 —88 5.5 3.8 1.2 5.0 —0.5

— 4

— 25 — 77 4.3 3.7 1.2 4.9 0.6

7 —20 —52 2.7 3.3 1.4 4.7 2.0 + 5 _ 7 +71 0.78 5.9»

+ 14

— 6 —57 4.6 3.3 1.5 4.8 0.2

8 — 5 —59 4.9 3.4 1.8 5.2 | 0.3 + 1 0 +86 0.86 53

+ 2

— 3 —57 4.9 3.6 1.8 5.4 0.5

+ 3

9 0 —27 2.5 3.2 1.4 4.6 2.1 + 12 + 88 0.76 6.0»

+ 12

+ 12 — 8 1.8 2.7 - 2.4 5.1 3.3

. 10 +30 +18

Te verwachten Boezemstanden.

I '• FRIESLAND. GRONINGEN.

I Totale Water- Toe. Door deze Ver- Totale Water" Toe- Door deze Ver! afvoer. e" name. toename teweeg- wachte afvoer. 6" name. toename teweeg- wachte

zwaar. gebrachte , zwaar. gebrachte , AANTEEKENING EN. rijzing: + boezem- J rijzing: + boezemper etmaal, of daling:- stand. per etmaal. of daling: - stand.

mill. M3. c.M. el. + Z.P. mill. M3. c.M. c.M+Wk.P.

. 6 + 15 j [17 — 16 7 | |~22 — 21

16 17') 18 19 20 21 222) 23 24 25

0 0 Op 26 Juli staat Friesland op . _ o n Z.P.; Groningen en de bergboezem 6.5 15.5 9.0 -Jg-=+ 3 2.0 2.0 0 0 op Wk.P.

3 0

3.1 4.3 1.2 -2+-=: 0 1.2 1.2 0 0 Getij verspringt van 27 op 28

Juli.

3 0

i — 1 5

6.4 4.9 —1.5 —2ï = — 1 0,8 0,8 0 ° ') en 2) Zie voor de meer uit-

voerige berekening van het waterbezwaar in Friesland') en Gro-

2 - gg —3.9 ^ y q ningen2) de achterstaande staten.

1 0

6.3 3.2 —3.1 =|4 = — 1 1.9 1.9 0 0

2.0

0 0

! 6.5 8.7 2.2 -||-=+ 1 1.0 1.0 0 0

2.6 '

1 0

6.9 2.3 —4.6 = — 2 0.5 0.5 0 0

2 6

— 1 0

7.2 13.9 6.7 _JÏ-=+ 3 1.0 1.0 0 0

2.6

2 0

is

^ 7.0 14.2 7.2 —'-«-= + 3 1.2 1.2 0 0

2.6

5 0

6.4 3.8 —2.6 =-!! = — 1 2.2 2.2 0 0

2.6

4 0 7.1 3.6 —3.5 =1H = — 1 L2 1.2 0 0

3 0 7-5 10.4 2.9 -J?-= + 1 2.4 2.4 0 0

4 0 12.5 31.5 19.0 7 2.9 2.9 0 0

11 0

12.3 44.1 31.8 ~-=+12 3.6 4.4 0.8 = + 6

23 6

pi.9 9.3 —2.6 =-§! = — 1 3-8 6l1 28 ~ÖW = + 16

22 22

Sluiten