Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^

Berekening van de Ryzing en Daling in den Bergboezem. Stoombemaling Taeozyl-

Toevoer uit

Afvoer Groningen. Totale Ver- Rijzing: + -

Begin- Laagwater- Fries- natuur- j be_ meerde- ° _ Binnen. Buiten- Op- Afvoer I

°° land ,hJke I maling t0eV°er ™/ in den

_ , berg- standen. buiten- loozmg. a in aen b water- voer- per

Datum _ " berg- boezem

boezem- Voorm. | Nam. slulzen- naar den bergboezem. boezem. oezem- stand_ hoogte_ etmaaU

löy4. ,

stand- tiJ- Per getij.

c M t /o Wk. P. millioenen M3. c.M. c.M. t /o. Z.P. \ M. mill-

' M3.

6 + 7 + 8 9 — 5

~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1*5

^——— in | ~"

Augustus 10 + 30 -17 4.9 ' 2.5 - 2.4 4.9 0.0 + 12 + 85 0.73

+ 30 ___ — — —— 6.2

u + 30 — 6 3.7 2.3 — 2.4 4.7 1.0 ~~ +12 +71 0.59

+ 35 —11 4.9 2.3 — 2.4 4.7 —0.2 6.2

19 + 34 — 7 4.3 2.1 - 2.4 4.5 0.2 ~ +12+81 0.69

+ 1

+ 35 — 9 4.6 2.2 — 2.4 4.6 0.0 6.2

0

13 + 35 + 12 2.3 1.6 — 2.2 3.8 1.5 + 14 +114 1.00

+ 42 + 67 0.0 0.6 — 1.8 2.4 2.4 4.6

+ 11

-m +53 + 63 0.0 0.0 — 1.6 1.6 1.6 + 15 +113 0.98

+ 7

+ 60 _74 14.7 2.9 — 2.4 5.3 —9.4 4.7

— 46

ik + 14 — 22 3.6 3.0 — 2.4 5.4 1.8 + 17 + 89 0.72

iö T + 10

+ 24 —19 4.5 2.7 — 2.4 5.1 0.6 6.2

+ 3

16 + 27 —22 5.2 2.8 0.7 ^ 3.5 —1.7 + 14 + 85 0.71

+ 18 _40 5.8 3.0 1.7 ;2 4.7 —1.1 6.2

17 + 12 -40 5.1 3.0 1.7 jj> 4.7 -0.4 _ + 6 + 84 0.78 » j-' 1 p 2

+ 10 _55 6.2 3.2 1.9 a 5.1 —1.1 5.9

1 <£> 7

18 + 3 _55 5.4 3.3 1.6 -~ 4.9 —0.5 + 3 + 84 0.81

0 —53 4.9 3.2 1.7 ^ 4.9 0.0 5.6+

« 0 iq 0 —60 5.5 3.3 1.6 * 4.9 —0.6 0 + 87 0.87

g _ 4

_ 4 —72 6.0 3.6 1.5 • . 5.1 —0.9 5.3

20 _ 10 - 69 5.2 3.5 2.1 f 5.6 0.4 ~~ + 3 + 96 0.93

_ 7 —25 1.5 2.9 1.3 | 4.2 2.7 + 4.9

+ 17

21 +io —41 5.0 2.8 1.6 o» 4.4 -0.6 +3 +105 1.08

+ 6 —61 6.2 3.1 2.0 5.1 —1.1 4.3

^ — 7

22 — 1

! i . I !

Te verwachten Boezemstanden.

** FRIESLAND. GRONINGEN.

Totale Water" Toe- ! Door deze Ver- Totale jWater" Toe- | Door deze Ver-

afV06r- j zwaar. name- t0ei^ra^rg" afT°er- | zwaar. naffie; '"ct^" ^ AANTEEKENWGEN.

rijzing: + boezem-_ rijzing: +

per etmaal. of daling: - stand. per etma!ll. «f dabng: - stand.

mill. M3. c.M. c.M. + U. mill. M». c.M. c.B+WkP.

T+15~~ . 17^16 ~7~~~] [22 — 2l|

16 ' 17') 18 19 20 21 I 222) j 28 24 25

j | j i

22 22

8.7 95; 0.8 X ■ ■ 0 2.4 ■ 3.6 ; 1.2-^ = 4- 8 Getij verspringt van 10 op 11

2.74 u.ioy Augustus.

22 | 30

.10.8. 9.7 - 1.1 - 0 4.8 15.1 0.3e^| = +2|

22 32

I 10.6 15.2! 4.7 =+2 4.8 4.5 -0.3bjf—" *

24 30 ! 6.8 10.0 3.2 _g-= + l 4.0 3.3 -0.7^=- 4

25 26 7.6 16.1 8.5 ~|| =+ 2 4.0 5.1 U 1M=+ 7

27 33

I 11.9 2.91- 9.0 =j°- = -8 4.8 1.8 -3.0 -=^ =-19

24 14

12.0 - 9.6 -21.6 -2^ = _8 2.4 3.2 0-87^f6=+5

16 19

12.1 4.0 - 7.6 _-3 3.6 2.1 — 1.5 ^=i§-= -11

13 | 8

^12.1 3.9-8.2 -g =-3 3.3 2.2 -1.1 =^=- 8

10 0

12.2 I 18.7 6.5 _||- = 4-3 3.1 3.1 0 0

13 0

1 4

11.8 - 4.6 —16.9 1 = ^ = - 6 3.4 4.8 1.4 = +11

7 11 10.2 11.3 1.1 | 1A = 0 3.6 3.5 — 0.1 -0-^- = — 1

7 10

Sluiten