Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Augustus 1» gety.

Friesland: Begin verval 3 + 26 + 21 =50 c.M. Afvoer per getij 3.00 inill.M'.)„ lr. .„

' 3.45 mill.M3.

max. „ 50 + 38 =88 | j „ 8.90 „ , I

eind „ 50 + 4 = 54 „ „ „ „ 3.10 „ „

0.4 (3.10 — 3.00) = + 0.04 , „

Friesche sluis 0.30 „ ,

Samen 3.8 mill. M».

2.4

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = -+ 1.2 „ „

toevoer naar den bergboezem , . 5.0 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 5.5 mill. M8. dus afname bergboezem 5.5 — 5.0 = 0.5 „ „ daling 4 C.M. (1306 — 7 x 4) 400 = 0.51 „ n

2« geUj.

Friesland: Begin verval 3 + 26 + 25 = 54 c.M. Afvoer per getij 3.10 mill. M8. j ^ HM* max. „ 54 + 27 =81 „ „ „ 3.70 „ „ ! ' ' '

eind „ 54— 5+ 1 = 50 „ „ „ „ 3.00 „ „

0.4 (3.00 — 3.10) = + 0.04 „

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.7 mill. M».

2.4

Groningen: loost de helft vau het waterbezwaar = . 1.2 „ „

toevoer naar den bergboezem - .... 4.9 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 4.3 mill. M8. dus toename bergboezem 4.9 — 4.3 = 0.6 „ „ rijzing 5 C.M.

(1250 + 7 x 5) 500 = 0.64 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 6 Augustus 3.8 + 3.7 = 7.5 mill. M8.; waterbezwaar 10.4 mill. M3.; toename 10.4 — 7.5 = 2.9 mill. M8.; rijzing 1 c.M. Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P. 7 Augustus le getij.

Friesland: Begin verval 4 + 26 + 20 = 50 c.M. Afvoer per getij 3.00 mill. M8.) „ „ ., ca i a ba «™ 3.15 mill. M8.

max. „ 50 + 14 = 64 „ „ „ „ 3.30 „ „ I

eind „ 50—14+ 3 = 39 9 „ 2.60

0.4 (2.60 — 3.00) = + 0.16 „

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.3 mill. M8.

. 2 9 Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = -jr- 1.4 „ ,

toevoer naar den bergboezem 4.7 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 2.7 mill. M8. dus toename bergboezem 4.7 — 2.7 = 2.0 „ „ rijzing 14 c.M. (1320 + 7 X 14) 1400 = L99 „ „

2« getij.

Friesland: Begin verval 7 + 26+ 6 = 39 c.M. Afvoer per getij 2.60 mill. M8.)„ _ .„

on , 00 „ 2.975 mill. M8.

max. , 39 + 26 = 65 „ „ „ * 3.35 „ „ i

eind „ 39— 1+ 4 = 42 „ „ „ , 2.70 „

0.4 (2.70 — 2.60) = + 0.04 „ ,

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.3 mill. M8.

, 2 9 Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = 1.5 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.8 mill. M8.

3.40 mill. M".

Sluiten