Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 4.6 mill. M8. toename bergboezem 4.8 — 4.6 = 0.2 „ „ rijzing 1 o.M.

(1516 + 7 x 1) 100 = 0.15 „ , Totaal-afvoer uit Friesland op 7 Augustus = 3.3 + 3.3 + 5.9 (stoomgemaal) = 12.5 mill. M8.;

waterbezwaar is 31.5 mill. M3., toename 31.5 —12.5 = 19.0 mill. M8.; rijzing 7 c.M.; 7 x 2.6 = 18.2 mill. M8.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan hel waterbezwaar, dus büjft Groningen op Wk.P.

Augustus le get\j.

Friesland: Begin verval 11 + 26 + 5 = 42 c.M. Afvoer per getij 2.70 mill. M8. j g 1Q mm Ma max. „ 42 + 28 =70 „ „ „ „ 3.50 „ „ i eind „ 42— 2+ 6 = 46 „ , B „ 2.80 „ „

0.4 (2.80 — 2.70) = + 0.04 , „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.4 mill. M8.

Groningen: Begin verval 0+5 = 5c.M.l ^M max. „ 5 + 28 ' = 33 „ j eind . 5— 2+ 3= 6 ,

0.4 (6 — 5) = 0.4 ,

19.4 c.M. Afvoer per getij 1.8 „ .

toevoer naar den bergboezem 5-2 mil1-

Afvoer buitensluizen 4.9 mill. M8. dus toename bergboezem 5.2 — 4.9 = 0.3 „ „ rijzing 2 c.M. (1530 + 7 x 2) 200 = 0.3 „ „

2e gety.

Friesland: Begin verval 17 + 26 + 3 = 46 c.M. Afvoer per getij 2.80 mill. M8. jg OA miU M, max. „ 46 + 28 =74 „ . . . 3.60 „ . \ eind ; 46- 3 + 6 = 49 „ „ , . 2.95 . ■

0.4 (2.95 — 2.80) = + 0.06 , , Friesche sluis 0.30 „ » Samen 3.6 mill. M8.

Groningen: Begin verval 3+3 = 6c.M. \

max. „ 6 + 28 = 34 . 20 c.M. Afvoer per getij 1.8 , »

eind < 6— 3+ 3= 6 „ ' —-

. . .5.4 mill. Ms.

toevoer naar den bergboezem

Afvoer buitensluizen 4.9 mill. M». dus toename bergboezem 5.4 - 4.9 = 0.5 , , rijzing 3 c.M.

(1558 + 7 x 3) 300 = 0.47 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 8 Augustus 3.4 + 3.6 + 5.3 (s.g.) = 12.3 mill. M8.; waterbezwaar is 44.1 mill. M8., toename 44.1-12.3 = 31.8 mill. M8; rijzing = 12 c.M.; 9 x 2.6 + 3 X 2.7 = 30.5 mill. M8. Totaal-afvoer uit Groningen is 1.8 + 1.8 = 3.6 mill. M8.; waterbezwaar is 4.4 mill. M8., dus toename 4.4 — 3.6 = 0.8 mill. M8.; rijzing 6 c.M.; 0.1305 x 6 = 0.783 mill. M8.

Sluiten