is toegevoegd aan uw favorieten.

Lauwerzeeverslag 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 6.2 mill. M3., dus afname bergboezem 6.2 — 5.1 = 1.1 „ „ daling 7 c.M,

(1740 — 7 x 7) 700 = 1.18 , j Totaal-afvoer uit Friesland op 17 Augustus 3.0 -+ 3.2 + 5.9 (s.g.) = 12.1 mill. M8.; waterbezwaar is 4.5 mill. M., dus afname 12.1 — 4.6 = 7.6 mill. M8.; daling 3 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 1.7 + 1.9 = 3.6 mill. M8.; waterbezwaar = 2.1 mill. M8., dus afname 3.6 — 2.1 = 1.5 mill. M8.; daling 11 c.M.

18 Augustus le getij.

Friesland: Begin verval 13 + 26 — 3 = 36c.M. Afvoer per getij 2.50 mill.M8. )„ _

ma, n 36 + 31 =67 ] \ 'TV; J^" eind B 36+ 3- 1 = 38 „ „ „ „ 2.60 „ „

0.4 (2.60 — 2.50) = + 0.04 „ „ Friesche sluis 0.80 „ „

Samen 3.3 mill. M8.

Groningen: komt op Wk.P. te staan en voert dus af het halve

waterbezwaar + de halve nog in den boezem geborgen

„ 2.2 + 1.1 hoeveelheid = s , l Q

toevoer naar den bergboezem 4.9 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 5.4 mill. M3., dus afname bergboezem 5.4 — 4.9 = 0.5 „ „ daling 3 c.M. (1642 — 7 x 3) 300 = 0.49 „

2« getij.

Friesland: Begin verval 12 + 26 — 0 = 38 c.M. Afvoer per getij 2.60 mül. M8. i

~£ ! 2.975 mill.M3.

max. „ 38 + 27 =65 „ „ „ „ 3.35 „ , j

eind „ 38+ 0— 2 = 36 „ „ „ „ 2.50 „ „

0.4 (2.50 — 2.60) = + 0.04 , „

Friesche sluis 0.80 „ „

Samen 3.2 „ „

n . . . 2.2 + 1.1

Groningen voert af: ■*—^— = 1.7 , „

toevoer naar den bergboezem 4.9 „ „

Afvoer buitensluizen 4.9 mill. M8. daling 0 c.M.

Totaal-afvoer uit Friesland op 18 Augustus 3.8 + 3.2 + 6.6 (s.g.) = 12.1 mill. M8.; waterbezwaar 3.9 mill. M8., afname 12.1 — 3.9 = 8.2 mill. M8.; dus daling 3 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 1.7 + 1.6 = 3.8 mill. M».; waterbezwaar is 2.2 mill. M3., dus afname 3.3 — 2.2 = 1.1 mill. M8.; daling 8 c.M.; dus Groningen komt op Wk.P.

19 Augustus le gety.

Friesland: Begin verval 10 + 26 — 0 = 36 c.M. Afvoer per getij 2.50 mill. M8. i

max. „ 36 + 32 =68 „ „ „ . 3.40 , , J2.95 mill. M8. eind „ 36 + 4 + 1 = 41 „ , „ „ 2.65 , ,

0.4(2.65 — 2.50) = + 0.06 „

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.3 mill. M3.

3 1

Groningen: loost het halve waterbezwaar = ~ 1.6 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.9 mill. M8.