Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z Uctober le getg.

Friesland; Begin verval 15 + 26 —11 = 30 c.M. Afvoer per getij 2.30mill.M8 )

max. „ 30+ 7 =37 „ „ . . 2.66 ' j 2-425mill. Ms. eind „ 30 — 6 = 24 „ „ „ „ 2.00 „

0.4(2.00 —2.30)=+0.12 „ „ Friesche sluis 0.30 „ ,

Samen 2.6 mill. M3. Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrije loozing . . . 0.0 „

toevoer naar den bergboezem 2.6 mill. M».

Afvoer buitensluizen 1.6 mill. M8., dus toename bergboezem 2.6 — 1.6 = 1.0 „ „ rijzing 6 c.M. (1754 + 7 x 6) 600 = 1.0776 „

2e gety.

Friesland: Begin verval 15 + 26 —17 = 24 c.M. Afvoer per getij 2.00 mill. M». \

max. „ 24+ 0 =24 , „ „ „ 2.00 „ , 1.825mill.M». eind „ 24 — 10+ 1 = 15 , „ „ „ 1.65 „ , )

1.825 mill.M».

Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrije loozing ... 0.0 „

toevoer naar den bergboezem ~ 1.825mill.M».

Afvoer buitensluizen 0.0 mill. M8., dus toename bergboezem 1.825 — 0.0 = 1.825 „ „ rijzing 10 c.M.; (1838 + 7 x 10) 1000 = 1.908 ,

(Indien de afvoer van Friesland was afgerond tot 1.8 mill. M8., dan zou de . rijzing slechts 9 c.M. zijn; alsdan zou echter het eind-verval zijn 16 c.M. en de afvoer per getij worden 1.85 of rond 1.9 mill. M8. en dus de rijzing weer 10 c.M. zijn; aangehouden is dus afvoer: 1.825 mill. en ryzing: 10 c.M.)

Totaal-afvoer uit Friesland op 2 October 2.6 + 1.8 + 6.2 (s.g.)l) = 10.6 mill. M8.; waterbezwaar 12.5 mill. M8.; toename 12.5 — 10.6=1.9 mill. M8.; rijzing 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 0.0 mill. M».; waterbezwaar 1.0 mill. M».; toename 1.0 mill. M9.; rijzing 7 c.M.; 0.134 x 7 = 0.938 mill. M».

3 October le getjj.

Friesland: Begin verval 16+26 — 27 = 15 c.M. Afvoer per getij 1.65 mill. M».

max. „ 15+0 = 15 „ „ , „ 1.65 „ „ 1.475 mill. M». eind „ 15— 7+ 2 = 10 „ „ „ „ 1.30 „ „ )

1.5 mill. M».

Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrqe loozing ... 0.0

toevoer naar den bergboezem 1.5 mill. M».

Afvoer buitensluizen 0.0 mill. M». dus toename bergboezem 1.5 — 0.0 = 1.5 „ „ rijzing 7 c.M. (1978 + 7 x 7) 700 = 1.4189 „ „

•) s.g. = stoomgemaal.

Sluiten