Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2* getfl.

Friesland: Begin verval 30 + 26 + 10 = ö6 c.M. Afvoer per getij 3.40 mill. Ms.)

• A aa oc i on o ca 3.00 mill. M8.

eind „ b6 — 26— 1=39 „ „ „ „ 2.60 „ „ 1

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.3 mill. M'.

Groningen: Begin verval 6 + 10 = 16c.M. |8 c.M.

eind „ 16 — 26+ 7 =+3; 0 „ (Afvoer p. getij 1.2 mill. Ms.

42

Hiervan te nemen gedeelte 1.0 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.3 mill. M*.

Afvoer buitensluizen nihil; dus toename bergboezem 4.3 — 0.0 = 4.3 mill. Ms.; rijzing 26 C.M. (1460 + 7 x 26) 2600 = 4.269 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 9 October 4.2 + 3.3 + 3.8 (s.g.) = 11.3 mill. M8.; waterbezwaar is 3.8 mill. M8., afname 11.3 — 3.8 = 7.5 mill. M8.; daling 2 c.M.; 2x4.3 = 8.6 mill. M8.

Totaal-afvoer uit Groningen 2.5 + 1.0 = 3.5 mill. M8.; waterbezwaar is 6.2 mill. M8., toename 5.2 — 3.5=1.7 mill. M8.; rijzing 13 c.M.; 0.134 x 13 = 1.74 mill. M8.

10 October le getij.

Friesland: Begin verval 29 + 26 —16 = 39 c.M. Afvoer per getij 2.60 mill. M8. j

max. „ 39+ 0 =39 , „ „ „ 2.60 „ „ 2.375mill.M8. eind „ 39 — 14+ 2 = 27 „ „ „ „ 2.15 „ r '

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 2.7 mill. M8.

Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrije loozing ... 0.0 „ „

toevoer naar den bergboezem 2.7 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 0.0 mill. M3., dus toename bergboezem 2.7 — 0.0 = 2.7 „ „ rijzing 14 c.M. (1824 + 7 X 14) 1400 = 2.6908 „

2« get|j.

Friesland: Begin verval 31 + 26 — 30 = 27 o.M. Afvoer per getij 2.15 mill. M3.)

„- , „ orv _ „. >2.225mill.M3.

max. „ 27+3 =30 „ „ »» 2.30 „ „ )

eind „ 27— 7+ 2 = 22 „ „ „ „ 2.00 „ „

0.4 (2.00 — 2.15) = + 0.06 „ „

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 2.5 mill. M8.

Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrije loozing. ... 0.0 „

toevoer naar den bergboezem 2.5 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 1.0 mill. M8. dus toename bergboezem 2.5 —1.0 = 1.5 „ „ rijzing 7 c.M. (2020 + 7 x 7) 700 = 1.4483 „ _

Sluiten