Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal-afvoer uit Friesland op 10 October 2.7 4- 2.5 = 5.2 mill. M8.; (wegens hoogen zeestand werd verondersteld, dat het gemaal niet kon werken), waterbezwaar 23.4 mill. M3.; toename 23.4 — 5.2 = 18.2 mill. M3.; rijzing 4 c.M.; 4.5 x 4 = 18.0 mill. M8.

Totaal-afvoer uit Groningen 0.0 mill. M8.; waterbezwaar 1.4 mill. M3.; toename 1.4 mill. M3.; rijzing 9 c.M.; 0.147 x 9 = 1.323 mill. M3.

11 October le getij.

Friesland: Begin verval 33 + 26 — 37 = 22 c.M. Afvoer per getij 2.0 mill. M3. g5 M3 max. „ 22 + 56 =78 „ „ „ 3.7 „ „ I mi '

eind „ 22 + 31+ 1 = 54 „ „ „ „ 3.1 „ „

0.4(3.1 — 2.0)= 0.44 „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.6 mill. M8.

Groningen: Begin verval 0 c.M. i

«* [21 c.M. max. „ 42 „ I

eind „ 10 „

0.4 (10—0)=+ 4 „

25 c.M. Afvoer per getij 2.0 „ „

toevoer naar den bergboezem 5.6 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 11.5 mill. M3., dus afname bergboezem 11.5 — 5.6= 5.9 » „ daling 31 c.M. (2118 — 7 x 31)3100= 5.89 „

2« getij.

Friesland: Begin verval 34 + 26 — 6 = 54 c.M. Afvoer per getij 3.1 mill. M8. | g gQ ^ M3 max. „ 54 + 70 = 124 „ „ „ „ 4.7 „ „ I ' mi eind „ 54 + 22 + 1 = 77 „ „ „ „ 3.65 „ „

0.4(3.65 —3.1) = +0.22 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.4 mill. M8.

Groningen: Begin verval 10 c.M..

max. „ 80 „ ) eind „ 25 „

0.4 (25 — 10) = 6 „

51 c.M. Afvoer per getij 2.9 „ »

toevoer naar den bergboezem . . • . • 7.3 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 10.7 mill. M3., dus afname : bergboezem 10.7 — 7.3 = 3.4 „ „ daling 22 c.M. (1684 — 7 x 22) 2200 = 3.366 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 11 October 3.6 + 4.4 + 4.4 (s.g.) = 12.4 mill. M3.; waterbezwaar 20.8 mill. M3.; toename 20.8 — 12.4 = 8.4 mill. M8.; rijzing 2 c.M. . .

Totaal-afvoer uit Groningen 2.0 + 2.9 = 4.9 mill. M8.; waterbezwaar 3.0 mill. M3.; afname 4.9 — 3.0 = 1.9 mill. M8.; daling 13 c.M.; 0.1443 X 13 = 1.876 mill. M8.

Sluiten