Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 6.2 mill. Ms. dus toename bergboezem 6.8 — 6.2 = 0.6 . „ rijzing 4 c.M.

(1376 + 7 x 4) 400 = 0.56 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 20 October 4.4 + 4.3 = 8.7 mill. Ms.; waterbezwaar 3.7 mill. M8.; afname 8.7 — 3.7 = 5.0 mill. M8.; daling 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 5.0 mill. M8.;

waterbezwaar 2.4 mill. M3.; afname 5.0 — 2.4 = 2.6 mill. M8.;

daling 19 c.M.; 0.137 x 19 = 2.6 mill. M3.

21 October le getij.

Friesland: Begin verval 34 -f 26 + 12 = 72 c.M. Afvoer p. getij 3.50 mill. M3.. g5 ^ M3 max. „ 72 + 40 =112 „ „ „ „ 4.40 „ . ' eind „ 72+ 1 = 73 , „ „ . 3.55 „ „

0.4(3.55 —3.50) =+0.02 , „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.3 mill. M8

3 3 n

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = -gr *** » »

toevoer naar den bergboezem 6.0 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 6.1 mill. M8., dus afname bergboezem 6.1 — 6.0 = 0.1 . „ daling 1 c.M. (1432 — 7 x 1) 100 = 0.14 ï „

2° getij.

Friesland: Begin verval 34 + 26 +13 = 73 c.M. Afvoer p. getij 3.55 mill. M8.1 g ^ ^ m max. „ 73 + 32 = 105 , , . , 4.30 . ■ » eind „ 73 — .4+ 1 = 70 , . . , 3.50 „ „

0.4 (3.50 — 3.55) = + 0.02 „ » Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.2 mill. M3.

3 3

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = -^ » "

toevoer naar den bergboezem ^ ^ '

Afvoer buitensluizen 5.2 mill. M8. dus toename bergboezem 5.8 — 5.2 = 0.6 „ „ rijzing 4 c.M. (1418 + 7 x 4) 4O0 = 0.58 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 21 October 4.3 + 4.2 = 8.5 mill. M8.; waterbezwaar 15.3 mill. M8.; toename 15.3 — 8.5 = 6.8 mill. M8.; rijzing 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P.

22 October 1» getij.

Friesland: Begin verval 35 + 26+ 9= 70c.M. Afvoerp.getij3.50mill.M8. j3 7Q ^ M, max. „ 70 + 17 = 87 . , » , 3.90 . , » eind „ 70 — 13 = 57 „ • • • 3.15 , „

0.4(3.15 — 3.50) = + 0.14 , , Friesche sluis 0.30 „ . Samen 3.9 mill. M3.

26 1 «t

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = i-u » »

, , u 5.2 mill. M8.

toevoer naar den bergboezem

Sluiten