Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 6.8 mill. M3., dus afname bergboezem 6.8 — 6.5 = 0.3 „ 1 daling 2 c.M. (1446 — 7 x 2)200 = 0.29 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 25 October 4.2 + 4.3 = 8.5 mill. Ms.; waterbezwaar 5.7 mill. M3., afname 8.5 — 5.7 = 2.8 mill. M8.; daling 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 4.4 mill. M8.;

waterbezwaar 1.2 mill. M3.; afname 4.4 — 1.2 = 3.2 mill. M3.;

daling 23 c.M.; 0.1394 x 23 = 3.206 mill. M8.

26 October le getij.

Friesland: Begin verval 35 + 26 + 14 = 75c.M. Afvoer p.getij 3.60mill. M3. jg Q^ M„ max. „ 75 + 28 =103 „ „ „ „ 4.20 „ 1 ' eind „ 75— 6 = 69 „ „ „ „ 3.45 „ „

0.4 (3.45 — 3.60) = + 0.06 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 4.1 mill. M3.

2.5

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = • • 1-3

toevoer naar den bergboezem 6.4 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 4.6 mill. M3. dus toename bergboezem 5.4 — 4.6 = 0.8 „ „ rijzing 6 c.M. (1418 + 7 x 6) 600 = 0.876 „ „

2« getij.

Friesland: Begin verval 35 + 26 + 7 = 68 c.M. Afvoer per getij 3.40 mill. M3. j g 7Q mm M8 max. „ 68 + 23 =91 „ „ „ , 4.00 „ „ 1 eind „ 68— 7 =61 „ „ „ „ 3.25 „ „

0.4(3.25 —3.40) = + 0.06 „ „ Friesche sluis 0.30 „ -

Samen 3.9 mill. M3.

2.5

Groningen : loost de helft van het waterbezwaar = ~ 1-2

toevoer naar den bergboezem ^.1 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 4.0 mill. M3. dus toename bergboezem 5.1 — 4.0 = 1.1 „ „ rijzing 7 c.M. (1502 + 7 x 7) 700 = 1.086 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 26 October 4.1 + 3.9 = 8.0 mill. M3.; waterbezwaar 6.5 mill. M8.; afname 8.0 — 6.5 = 1.5 mill. M8.; daling of rijzing 0 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P.

Sluiten