Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2« getij.

Friesland: Begin verval 31 + 26 + 5 = 62 c.M. Afvoer per getij 3.30 mill.M8.'i n ... ...

& r & j g 35 mi]j

max. „ 62+ 6 =68 „ , „ „ 3.40 „ , 1 eind „ 62—17— 2 = 43 „ „ „ 2*75 „ ,

0.4 (2.75 — 3.30) = 0.22 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.4 mill. M8.

1.2

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = ' . . . 0.6

toevoer naar den bergboezem 4.0 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 1.2 mill. M3., dus toename bergboezem 4.0 — 1.2 = 2.8 „ „ rijzing 17 c.M. (1530 + 7 X 17) 1700 = 2.8 „

Totaal-afvoer uit Friesland op 28 October 3.9 + 3.4 = 7.3 mill. M3.; waterbezwaar —10.7 mill. M8., afname 7.3 + 10.7 = 18 mill. M3.; daling 4 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P.

"29 October 1» getij.

Friesland: Begin verval 29 + 26 — 12 = 43 c.M. Afvoer per getij 2.75 mill. M3. j g 1Q ^ M3 max. „ 43 + 26 =69 „ „ „ „ 3.45 „ „ I eind „ 43 + 5 = 48 „ „ „ „ 2.90 „ „

0.4 (2.90 — 2.75) = + 0.06 „

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.5 mill. M8.

Groningen: Begin verval 0 c.M. i

max. „ 14 „ 7 c.M. Afvoer per getij 1.1 „ .

eind ' ° ' hiervan te nemen ^ is 0.8 mill. M8.

50

Bergboezem: toevoer uit Friesland 3.5 mill. M8.

„ „ Groningen 0.8 „ „

totaal 4.3 mill. Ms. Afvoer buitensluizen 5.1 „ „ dus afname bergboezem 5.1 — 4.3 = 0.8 „ „ daling 5 c.M.; (1768 - 7 x 5) 500 = 0.87 „ „

2« getij.

Friesland: Begin verval 29 + 26 — 7 = 48 c.M. Afvoer per getij 2.90 mill. M3. i g Q5 ^ M„ max. „ 48+ 4 =52 „ „ „ „ 3.00 „ , ' eind „ 48-12+ 1 = 37 „ „ „ „ 2.55 „ „

0.4 (2.55 — 2.90) = 0.14 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.1 mill. M8.

Groningen: voert niets af wegens hoogeren bergboezemstand .... -0-0 » » toevoer naar den bergboezem 3.1 mill. M .

Sluiten