Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal-afvoer uit Friesland op 21 October 4.2 + 4.1 + 6.2 (s.g.) = 14.5 mill. M8.; waterbezwaar 15.3 mill. M8.; toename 15.3 — 14.5 = 0.8 mill. M8.; rijzing 0 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P.

22 October 1« getij.

Friesland: Begin verval 28 4-26 + 9 = 63 c.M. Afvoer per getij 3.3 mill. M8.j35 miU M» max. „ 63 + 17 = 80 , „ „ „ 3.7 „ „ » ' eind , 63 —12+ 1 = 52 „ „ „ „ 3.0 „ „

0.4(3.0— 3.3) = +0.12 „ „ Friesche sluis 0.30 „ ,

Samen 3.7 mill. M8. 2.6 , o

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = » »

toevoer naar den bergboezem 5-° ml11- M"-

Afvoer buitensluizen 3.2 mill. Ms. dus toename bergboezem 5.0 — 3.2 = 1.8 „ „ rijzing 12 c.M. (1474 + 7 x 12) 1200 = 1.8696 „ „

2e getij.

Friesland: Begin verval 29 + 26 - 3 = 52 c.M. Afvoer per getij 3.0 mül. M8. i %A ^ w max. , 52 + 32 =84 . „ „ 3.8 „ , I

eind „ 52+ 3 =55 „ „ „ „ 3.1 „ „

0.4(3.1 —3.0) = + 0.04 „ , Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.8 mill. M».

2.6 -i o

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = J-° » »

, v. . ■ 5.1 mill. M8.

toevoer naar den bergboezem

Afvoer buitensluizen 5.6 mill. M3., dus afname bergboezem 5.6-5.1 = 0.5 „ „ daling 3 c.M.

(1642 — 7 x 3) 300 = 0.49 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 22 October 3.7 + 3.8 + 5.8 (s.g.) = 13.3 mill. M .; waterbezwaar 15.7 mill. M8.; toename 15.7-13.3 = 2.4 mill. M3.; rijzing 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P.

23 October V> getij.

Friesland: Begin verval 29 4 26 + 0 = 55 c.M. Afvoer per getij 3.1 mul. M . ^ ^ ^ max. „ 55 + 20 =75 „ „ „ „ 3-6 » j)

eind „ 55- 7- 2 = 46 „ „ „ » 2.8 „ „

0.4(2.8 —3.1) =+0.12 , ,

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.5 mill. M8.

Groningen: Begin verval 0 c.M. j ^ ^ M max. „ 20 ,. > eind „ 2 „

0.4 (2 - 0) = 0.8 „

10.8 c.M. Afvoer per getij .... .1.3 „ »

. . . . 4.8 mill. M8.

toevoer naar den bergboezem

Sluiten