Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2« getij.

Friesland: Begin verval 25 + 26 — 25 = 26 c.M. Afvoer per getij 2.1 miU-M°-12 775 mül. M8. max. „ 264-43 =69 „ . , „ 3.45 „ „ I eind „ 26 + 17 =43 , „ , „ 2.75 , ,

0.4(2.75 —2.1) = +0.26 \ , Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.4 mill. M8.

(Dit moet tot 3.4 afgerond worden, omdat anders toch het eind-verval 44 c.M. wordt en daardoor de afvoer 3.4 mill. M8.) Groningen: Begin verval 0 c.M.)

max. „ co „ ' eind „ 14 „

0.4 (14 - 0) = 5.5 .

24.5 c.M. Afvoer per getij 2.0 mill. M».

Bergboezem: toevoer uit Friesland 3.4 mill. M8.

„ „ Groningen 2.0 „

totaal 5.4 mill. M8. Afvoer buitensluizen 8.5 „ „ dus afname bergboezem 8.5 — 5.4 = 3.1 „ „ daling 17 c.M.

(1950 — 7 X 17) 1700 = 3.1127 , „ Totaal-afvoer uit Friesland op 24 October 2.7 + 3.4 + 6.2 (s.g.) = 12.3 mill. M8.; waterbezwaar 15.4 mill. M3.,; toename 3.1 mill. M8.; rijzing 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 0.5 + 2.0 = 2.5 mill. M8.; waterbezwaar 3.3 mill. M3.; toename 3.3 — 2.5 = 0.8 mill. M3.; rijzing 5 c.M.; 0.15 x 5 = 0.75 mill. M8.

25 October le getij.

Friesland: Begin verval 25 + 26 — 8 = 43 c.M. Afvoer per getij 2.75 mill. M8. j g CA ^ M„ max. „ 43 + 60 =103 „ „ „ „ 4.25 „ „ I eind „ 43 + 21 = 64 „ , , „ 3.30 , ,

0.4(3.30 —2.75) = + 0.22 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.0 mill. M8.

4.3

Groningen: komt op peil te staan en loost dus -+ = 2.1 „ „

toevoer naar den bergboezem 6.1 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 9.4 mill. M8. dus afname bergboezem 9.4 — 6.1 = 3.3 „ „ daling 21 c.M. (1712 — 7 x 21) 2100 = 3.29 „

2« getij.

Friesland: Begin verval 25 + 26 + 13 = 64 c.M. Afvoer p. getij 3.3 mill. M8..

•max. b 64 + 45 = 109 „ „ „ , 4.4 „ p 3.85 mill. M8. eind „ 64 + 1— 1 = 64 „ „ „ „ 3.3 „ „ '

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.2 mill. M8.

Groningen: komt op peil te staan en loost dus ' _ " "

toevoer naar den bergboezem 6.4 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 6.5 mill. M8. dus afname bergboezem 6.5 — 6.4=0.1 „ „ daling 1 c.M.

Sluiten