Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 2.8 mill. M8., dus toename bergboezem 4.1—2.8 = 1.3 „ „ rijzing 8 c.M. (1572 + 7 x 8) 800 = 1.3024 „

2« getij.

Friesland: Begin verval 23 4- 26 — 6 = 43 c.M. Afvoer per getij 2.75 mill. M8. j g 1? miU MS max. „ 43 + 31 =74 „ „ „ „ 3.60 „ „ ' ' eind „ 43+ 8- 1 = 50 „ „ „ „3.0 „ „

0.4(3.0 —2.75) = +0.10 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.6 mül. M8.

1.5

Groningen: blijft op peil staan en loost dus -» = 0.8 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.4 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 5.7 mill. M8., dus afname bergboezem 5.7 — 4.4 = 1.3 „ „ daling 8 c.M.

(1684 — 7 X 8) 800 = 1.3024 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 27 October 3.4 + 3.6 = 7.0 mill. M8.; waterbezwaar 0.2 mill. M3.; afname 7.0 — 0.2 = 6.8 mill. M8.; daling 2 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar; dus blijft Groningen op Wk.P.

28 October le gety.

Friesland: Begin verval 22 + 26 + 2 = 50 c.M. Afvoer per getij 3.0 mill. M8. j

max. „ 50 + 29 =79 „ . „ . 3.7 , „ 3.35 mill. M8.

eind „ 50 + 15— 3 = 52 „ „ 3.0 „ „ '

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.7 mill. M8.

12 „ Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = °-6

toevoer naar den bergboezem 4.3 mill. M3.

Afvoer buitensluizen 5.1 mill. M8., dus afname bergboezem 5.1 — 4.3 = 0.8 „ „ daling 5 c.M. (1572 —7 x 5)500 = 0.7685 „ „

2» gety.

Friesland: Begin verval 19 + 26 + 7 = 52 c.M. Afvoer per getij 3.0 mill. M3. j g 0?5 ^ M3 max. „ 52+ 5 = 57 „ „ „ , 3.15 „ „ I ' eind „ 52-17-4 = 31 „ „ „ , 2.35 „ „

0.4(2.35 —3.0) = 4-0.26 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.1 mill. M3.

.Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = ^ • 0 6 » »

, . 3.7 mill. M8.

toevoer naar den bergboezem

Afvoer buitensluizen 1.0 mill. M8. dus toename

bergboezem 3.7 —1.0 = 2.7 „ . rijzing 17 c.M.

(1502 + 7 x 17) 1700 = 2.7557 „ „

Sluiten