is toegevoegd aan uw favorieten.

Lauwerzeeverslag 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 October eenig- getij.

Friesland: Begin verval 17 + 26—16 = 27 c.M. Afvoer per getij 2.15 mill.M3. \

max. „ 274-13 = 40 „ „ , „ 2.60 „ „ 2.375mill.M3. eind „ 27— 1+ 1 = 27 „ „ „ „ 2.15 „ „ '

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 2 7 mill. Ms.

Groningen: Begin verval 0 c.M. i

max. „ 2 „ 1 c.M. Afvoer per getij 0.4 „ ^

eind „ 0 „ Hiervan te nemen is , . 0.1 mill.M3.

50

Bergboezem: toevoer uit Friesland 2.7 mill. M3.

„ „ Groningen 0.1 „ „ Samen 2.8 mill. M3. Afvoer buitensluizen 3.0 „ „ dus afname bergboezem 3.0 — 2.8 = 0.2 „ „ daling 1 c.M. (1824 — 7 x 1) 100 = 0.182 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 30 October 2.7 mill. M3.; waterbezwaar — 2.0 mill. M3.; afname 2.0 4 2.7 = 4.7 mill. M3.; daling 2 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 0.1 mill. M3.;

waterbezwaar 0.6 mill. M3.; toename 0.6 — 0.1 = 0.5 mill. M3.;

rijzing 4 c.M.

31 October le getij.

Friesland: Begin verval 15 4 26 —15 = 26 c.M. Afvoer per getij 2.1 milL Ms-j2.25 mill. M3. max. „ 264 8 =34 „ „ „ „ 2.4 „ „ i eind „ 26— 4— 1 = 21 „ „ „ . 1-95 „ ,

0.4 (1.95 — 2.1) = -r 0.06 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 2.5 mill. M3.

Groningen: loost dit getij niet door te hoogen bergboezemstand . . . 0-0 . ,

toevoer naar den bergboezem 2,5 mul- M*'

Afvoer buitensluizen 1.8 mill. M3., dus toename bergboezem 2.5 — 1.8 = 0.7 „ „ rijzing 4 c.M. (1810 4 7 x 4) 400 = 0.735 „

2« getij.

Friesland: Begin verval 14 4 26 -19 = 21 c.M. Afvoer per getij 1.95 mill. M3. j ^ ^ m max. . 21 + 18 =39 „ „ . . 2.60 „ „ i eind 214 4- 1 = 24 . , . . 2.00 . .

0.4 (2.0 —1.95) = 4 0.02 „ „ Friesche sluis 0.30 „ » Samen 2.6 mill. M3.

Groningen: Begin verval 0 c.M. j

max- n 8 „ 4 c.M. Afvoer per getij 0.8 , B

eind ; 0 . 'Hiervan te nemeng is 0.5 mill.M3.