Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xsXavop' x6 TcTQuyab/.ov Aaxmveg. H. Propter formam, ut suspicor. Cf.

Xen. Lac. resp. VII 6. Plut. Lyc. 9. Lys. 17. Apophth. Lac. p. 226. llsXapytjtóv, zó. Notabilis locus est de Pelargico (cf. Thuc. II 17, 1) inscr. eleusinia saec. V a. C. CIA IV 1, 2. n. 27 b; 35: xóv de (SaGiXea oQÏGai xa lsqu xa iv xöi IleXagyiKoi, Kal xb Xomov fii ivhidgveG^ai jiofibg iv xöi IIsXagyiKoi avev xèg fioXèg Kal xö öéfio (iede zog Xtöog xéfivev in xö IJela/jyixö fiedh ylv iycayev fiedè Xi&og, èav dé xig naqa^aivei xovxov xi, anoxivéxo nevxaxoGiag ëoüy^ag, sGayyeXXéxo de 5 [laGiXevg eg xev (ioXév. Cf. Luc. Piscat. 47. Poll. VTTT 191.

xéXag c. gen. = nXi\Giov. Her. VIII 39. 138. Attici pedestres tantum ol néXag.

xsXaatatos, proximus. IGSI 352 II 65, Halaesae tit. doricus

exaratus post stabilitam Romanorum in Sicilia dominationem. xeXatou naga Kq^gI (iig&cö dovXevovxeg iXev&sQoi. EG 159, 58 s. v. ellaxeg. — In Phanagoriae tit. IRB II, 353 Latyskewio coloni videntur, qui una cum praediis deae consecrati uqóöovXoi facti sint. zsXsa = rexsXéc/, ulmus. Epidaur. GD 3255, 45. Cf. Baunack, Aus Epidauros, p. 31, 44. Falso hic jr«/Uog GD 1874, 13 idem quod TcxeXet-og esse putat, quod ethnicum descendit a IléXr\, oppido thessalico ap. Steph. Byz. s. v. — Cf. n é v x o g = né^nxog.

xéXefl-pov (Hom.) = nXé&Qov in decreto delphico Amphictyonum CIG 1688, 17 (= CIA II 545); in tit. Issae (saec. a. C. IV) Dittenb.2 933, 7 rtéXe&ga xgia, 8 néXe&Qov xal rjfiiGv, 10 rtéXe&ga xéoaga (sic), ubi xéxoQa expectatur. Ibidem 477, 7. — Syracusis néXedgov vocatur stadium IGSI 10 —olxodofiriGag néXe&Qov xoïg avxov viéeGGi 'e'Scoxe xai nóX[ei\. Cf. infra nXé&Qiov. — Sensu generali de distantia adhibet Aratus Phaen. 209 ha néXe&oa cum v. 1. ÏGa xéXev&a. xéXeia* neqigxequ. Boiioxav. BA 1096. Cf. nsXrjaQ. — IléXeca, fatidicarum malierum nomen Dodonae, de quibus vid. Paus. X 12, 10. VII 21, 2. Her. II 55. 57. Cf. fiéXigaa.

XsXscoo^ (== neXiovg, tcoXiovg)' Kaoi Kal oi HneiQ&xai tovg yégovxag Kal rag TtqeG^vxiSag. H. Mox idem néXrjog' ysQcov et iteXXag' néXrjog, itQeG{ivxr]g.

xeXsxav (Ar. Av. 1157). Piraei decretum aet. lycurgeae EA 1900, p. 94, 1. 50 xal n eX exrjG o v G i (SC. xovg Xi&ovg) oq&ovg navxayfii xal svymviovg jXQog xa fléxga, a av /iiG&cÓGrjxai exaGxog y.xL

xsXsxivot, securiculae. Lebadeae tit. (a. 175—171 a. C.). Dittenb.2 540, 171 xrjv ifi^oXrjv xav yó^icpav Kal xav d[efiaxav] Kal xav klvcov. Sec. Fabricium de archit. p. 84 neXemvoig lapides in superficie colligari solebant.

XsXsxt). Hes. S. v. Tj/iLnéXexov — ro dexa/ivovv néXexv xaXeïxai

naga TJacpLoig. In inscr. cypria Edalii Hoffm. 135, A 16 suppletur ««[isxÉ/ag]. Cf. Hes. s. v. 7téXsxvg. Eandem vocabuli notionem Cretensibus tribuit Eustathius p. 1878. — Cf. Xéfirjg.

Sluiten