Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vragenlijsten nagaat wie op een van de aangegeven manieren van namaak te lijden hebben.

Het blijkt dan dat van 25 ARTISTEN SLECHTS 2 alle 3 vragen ontkennend beantwoorden; van de overige 23 artisten werden 8 op 3 manieren, 6 op 2 wijzen en 9 op slechts eene wijze gecopieerd. Gaan wij nu na hoe deze namaak zich verhoudt tot de verschillende vakken onder § 2 genoemd.

1. AARDEWERK EN PORCELEIN INDUSTRIE. Eigenaardig is het, dat alle drie artiesten, welke tot deze groep behooren, last hebben gehad van namaak en wel alle op groote schaal; twee van hen zien hunne modellen volkomen nagemaakt, allen ondervinden namaak met slechts geringe afwijkingen en combinatie van hun werk met vreemde elementen. Het gevaar van namaak is hier te begrijpen daar deze tak van nijverheid zich bij uitstek voor massa-productie leent. Bovendien komt de namaak hier spoedig aan het licht wijl deze voorwerpen typische etalage artikelen zijn. De kunstenaars hebben hier na veel moeite en opofferingen ook van de zijde der geautoriseerde fabrikanten een deel van het koopend publiek voor hun werk gewonnen. De namakende fabrikanten maken hiervan direct misbruik zoo zelfs, dat zij aan die moderne voorwerpen ornamenten ontkenen en deze klakkeloos op oude modellen aanbrengen.

2. PRODUCTIE VAN METALEN LUXE VOORWERPEN. Al wordt ook hier melding gemaakt van het bestaan van copie schijnt deze hier niet van groot belang te zijn, bijzondere gevallen worden niet genoemd.

3 PRODUCTIE VAN METALEN GEBRUIKSVOORWERPEN. Op dit gebied daarentegen is de namaak belangrijk. De 3 artiesten, die onder deze rubriek vallen, maken er alle melding van. Allerlei fabrikanten imiteeren hun werk geheel of met slechts geringe wijzigingen. Ook hier maakt de bestemming voor massaproductie het loonend dit nieuwe veel gevraagde werk te copieeren.

De klachten betreffen 1. fabrikanten aan wie door den artiest het werk ter vervaardiging werd gegeven en dan dit model tevens ten eigen bate exploiteeren, 2. buitenstaande fabrikanten die voorwerpen opkoopen.

Sluiten