Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kosten van model had. De handel kan dus al spoedig dit model overal koopen. Bij dit model wenscht men evenwel ook andere bekende modellen te koopen en daar men het nieuwe model voor gelijken prijs ook elders presenteert krijgen onze reizigers ten antwoord, dat men wel ons eigen model bij ons wil bestellen tot gelijken prijs, mits wij alles, waarbij ook modellen van anderen, leveren; willen wij dus ons eigen model nog verkoopen, al is de prijs gereduceerd moeten worden tot het laagste niveau, dan moeten wij die andere modellen ook erbij leveren en willen wij niet geheel verdrongen worden, zijn wij gedwongen ten opzichte van de modellen van anderen, hetzelfde te doen, als zij met onze modellen deden en dus, hoezeer dat ons tegen de borst stuit, mede te doen aan de algemeen gepermitteerde kaperij. Konden wij onze modellen registreeren, dan was daaraan een einde, daar men dan onze modellen niet zou kunnen namaken en wij dan evenmin genoodzaakt zouden zijn om ons eigen goed te verkoopen ook dat van anderen er bij te voeren". Tot zoover deze inzender.

De vraag betreffende de namaak door of op aandrang van het publiek wordt 8 maal bevestigend en verscheidene malen met een twijfelachtig „ik weet het niet" beantwoord. De beteekenis van dit cijfer komt in het juiste licht, wanneer men in aanmerking neemt, dat de beslist ontkennende antwoorden vallen onder de vakken: grafische kunsten, weven, aardewerk en porcelein, terra cotta enz., dit wil zeggen dus kunsten die niet door het publiek zelf kunnen beoefend worden noch voor stukproductie geschikt zijn, zoodat de namaak van een enkel voorwerp door of voor een bepaalde klant uitgesloten is.

Overal waar zich echter een goede gelegenheid biedt, bijv. in de rubrieken dameshandwerken, wordt het misbruik geconstateerd. Eigenaardig is hierbij de vermelding van een opvatting als zou de artiest tegelijk met den verkoop van het voorwerp de uitsluitende reproductie van zijn eigen ontwerp prijsgeven; ook is de grief van een artiest die er over klaagt dat een stuk uit een geëxposeerd voorwerp geknipt werd, begrijpelijk. Ten slotte wordt er nog de aandacht op gevestigd dat het publiek door zijn groote onkunde met de technische en aesthetische waarde van zijn aankoopen de namaak sterk in de hand werkt.

Sluiten