Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g 5. OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE NAMAAK GESCHIEDT.

Interessant is het na te gaan onder welke omstandigheden de namaak geschiedt.

1. De fabrikant is (of is geweest) tevens de eerste uitvoerder der origineele modellen en maakt dan misbruik van vertrouwen of schendt eenvoudig de letter of de zin van het contract.

2. de fabrikant is niet uitvoerder der origineele modellen. De namaak geschiedt dan door:

a. opkoopen van 't origineel, opkoopen van den geheelen inventaris van een opgeheven fabriek, namaak naar foto of reproductie

b. afgieten of afvormen v. h. origineel.

c. opmeten en nateekenen op expositie's of het uitknippen van stalen.

d. gebruik van stempel en cliché zonder verlof van den ontwerper. Hieronder vinden wij in de antwoorden o.a. 2 klachten. Waarbij in het eene geval de namaker ten onrechte werd bekroond en in het andere geval het werk door samenvoeging met andere ornamentatie als onsmakelijk wordt becritiseerd, en de goede naam van den ontwerper ernstig schade lijdt.

Wat de soorten van namaak betreft, vinden wij nog een handelwijze niet onder de vragen 5, 6 of 7 vermeld, maar welke toch zeker er toe gerekend kan worden. Bedoeld is hier het combineeren van een onderdeel van een werkelijk origineel met een onderdeel van eigen maaksel, een zeer hatelijke vorm wijl hierbij het werkelijk-origineel uit winstbejag verhanseld wordt.

g 6. MISBRUIK MAKEN VAN NAAM ENZ.

De wijze waarop de winkeliers of fabrikanten de namaak op de markt brengen is te vinden in de antwoorden op vraag 9 en II. De gevallen zijn:

1. men laat naam op namaak staan.

2. men verkoopt namaak met weglating van handelsmerk.

3. men verkoopt namaak met een misleidende nabootsing van handelsmerk.

Sluiten