Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 October 1907.

In het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen.

EEDS in het begin des jaars was men bezig plannen te beramen om den 70sten verjaardag

van Dr. Kuyper „niet onopgemerkt te doen voorbijgaan", zooals dat gewoonlijk heet.

En dat zou ook niet gebeuren.

In Amsterdam vergaderden reeds in Februari enkele mannen, die zich tot een voorloopig Comité vormden, andere heeren uitnoodigden en ten slotte te Utrecht een vergadering hielden, waarin het Comité aldus werd saamgesteld:

Prof. Dr. H. Bavinck, Voorzitter van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen, Voorzitter.

J. van Alphen, Assessor van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.

A. S. Talma, Assessor van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.

Mr. Th. Heemskerk, Voorzitter van de Antirevolutionaire Kamerclub.

W. Hovy, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Patroons „Boaz".

P. van Vliet Jr., Voorzitter van het Nederlandsch Werkliedenverbond „Patrimonium".

1

Sluiten