Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De passend versierde albumbladen dragen de namen van de duizenden kinderen, door hen zelf geschreven. En ze hebben uitstekend hun best gedaan, de jongens en meisjes, inderdaad goed leesbaar, maar toch ook echt kinderlijk schrijfwerk.

Over het inwendige van de albums nog dit:

Het titelblad is in modernen stijl ontworpen en zeer artistiek geteekend door Gebr. Grevenstuk. Het bevat in rijk versierde letters de korte opdracht:

Aan

Dr. A. KUYPER op zijn 70sten verjaardag.

Boven aan het blad, op de eereplaats, is een bijbel geteekend, opengeslagen bij Spr. 9 : 10, „De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid".

Ter linker zijde daarvan prijkt in het ornament de geboortedatum, 29 October 1837, met het wapen van de geboorteplaats Maassluis en ter rechterzijde de datum van het feest, 29 October 1907, met het wapen van Den Haag.

Onderaan het blad staat het Nederlandsche Wapen in goud en kleuren en daarnaast twee medaillons, links met het zinnebeeld der oud-Hollandsche vrijheid en rechts met een vrouwenfiguur, die eenige kinderen uit den bijbel onderwijst, terwijl op den achtergrond een school met kinderen zichtbaar is.

Op het tweede blad, eveneens in modernen stijl bewerkt, staat met forsche letters de tekst: „Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en weenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijne schooven." Psalm 126:6.

Uit de sierlijk geornamenteerde beginletter komt het ornament voort dat het geheele blad omgeeft, terwijl onder-

Sluiten