Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de namen van de leden der commissie zijn gecalligrafeerd.

Beide bladen munten uit door schoonheid van bewerking en door de harmonie van teekening en kleuren. De uitvoering van dit kunstwerk strekt den vervaardigers Gebr. Grevenstuk tot groote eere.

De scholen, die deelnamen, zijn provinciesgewijs aldus verdeeld:

Scholen Aantal kinderen

Groningen 25 2440

Friesland 59 5567

Drenthe 10 1278

Overijsel 19 2441

Gelderland 38 3278

Utrecht 19 2032

N.-Holland 35 5034

Z.-Holland 79 11100

Zeeland 19 1564

N.-Brabant 9 841

Totaal 312 35574

Onderwijl Dr. Kuyper de keurige albums bewonderde, zong het zangkoor:

Een Nederlandsch Volkslied.

Nederland! Nederland!

Erfdeel der vad'ren,

Ons door hun trouw en hun godsvrucht bewaard!

Waar zich uw dankbare zonen vergad'ren,

Zij met hun bede hun loflied gepaard!

God, die èn vorsten èn volken regeert,

Zegent het volk, dat Hem nederig eert

Sluiten