is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. H. Lautman. Elk plat vertoont vier van deze bovenge-t noemde knoppen van ivoor, elk omringd door 8 bloedkoralen, gevat in koper, gelegd op een vierkant van le kwaliteit gekeurd zilver, tusschen 4 koperen hoekstukken. De sluitingen vertoonen het monogram A.K. Tegenover de sluitingen omsluiten lederen riemen, van de kleur der platten, den rug.

Tusschen de parelranden ligt een met koperen stempels in het leer geperst ornament.

In het midden is met een kunstig gegraveerden stempel een en relief uitgewerkt ornament aangebracht met platina fond. In het midden dezer versiering staat aan de voorzijde van den band met kloeke gouden letters: Dr. A. Kuyper, aan de achterzijde: MCMVII.

De lezenaar, waarop het prachtwerk rust, werd vervaardigd door den heer K. Boorstra, uit palisanderhout, ingelegd met monogram en versieringen van ebbenhout en ivoor. Op sommige plaatsen is het ebbenhout a jour bewerkt.

Dit wat het uiterlijke van het album aangaat.

Over den inhoud het volgende:

Zooals reeds boven gezegd werd, door 1061 corporatiën zijn enkele woorden gezonden, die alle in het album zijn opgenomen. Om een denkbeeld te geven van den inhoud, drukken we er een en ander uit over.

De eerste pagina is zeer rijk decoratief bewerkt, heeft een zeer sobere opdracht, en daarop zijn geplaatst de nandteekeningen van de leden van het Comité.

Dan komen de politieke corporatiën; namelijk 425 Antirevolutionaire Kiesvereenigingen en 42 Antirevolutionaire Propagandaclubs. Voorop gaat het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. dat dit woord inzond:

Met Centraal Comité van Antirevolutionaire Kies= vereenigingen betuigt aan Dr. A. Kuyper ter gelegenheid