Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zal ons door Zijn Geest Vermeerdren licht en kracht;

En ons uit allen nood Verlossen door Zijn macht.

Staande zongen allen mede.

Maar het hart wilde zich opnieuw uiten, en plechtig, aangrijpend klonk nu uit het de vergadering op:

Dat 's Heeren zegen op U daal.

Thans werd allen aanwezigen gelegenheid geschonken. Dr. Kuyper de hand te drukken en geluk te wenschen, en daarmede was de zoo gelukkig geslaagde ochtendreceptie ten einde.

Dr. Kuyper en de zijnen begaven zich naar huis, waar des middags te drie uur de particuliere receptie aanving.

Sluiten