Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten huize van den Jubilaris.

N den voormiddag van 29 October 1907 was hulde gebracht aan den leider van de anti-revolutionaire

partij, aan den stichter van de Vrije Universiteit, aan den man, aan wien het Christelijk onderwijs, Patrimonium, het Gereformeerd Jongelingsverbond en zoovele andere bonden en vereenigingen, vruchten van de Christelijke actie der laatste 30 jaren, zoo véél te danken hebben. In den namiddag werd aan de woning van den 70jarigen jubilaris, Kanaalstraat 5, hulde gebracht aan den vriend, den man van positie en van wetenschap. Daar had de hulde dus een meer persoonlijk, een meer intiem karakter.

Mannen en vrouwen van onderscheiden stand en richting kwamen daar om Dr. Kuyper en zijn familie geluk te wenschen met dezen dag. De beide Voorzitters der Staten-Generaal, de heeren Schimmelpenninck van der Oye en Roëll, bevonden zich onder de gelukwenschenden. Zoomede de Minister van Waterstaat, de heer Kraus ; de ambassadeurs van Portugal en van de Vereenigde Staten van N. Amerika, de Vicepresident van den Raad van State, Jhr. Mr. van Swinderen, de President van den Hoogen Raad, Mr. Coninck LiefstinG; de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche zaken, Mr. Baron van Lijnden; de oud-Ministers Mackay, Cort van der Linden, De Marez Oyens en Ellis; de Staatsraad Mr. Asser; de Commissaris der

Sluiten