Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Feestmaaltijd.

N Hotel De Twee Steden te 's Gravenhage was aan Dr. Kuyper aan den avond van 29 October een

schitterend feestmaal bereid.

In de prachtige zalen van dit hotel waren tegen 7Vs uur ruim 90 gasten aanwezig, onder wie de heeren Mr. J. C. de Marez Oyens en Mr. J. J. Harte van Tecklenburq, oud-ministers uit het kabinet-Kuyper; de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, J. E. N. baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken ; bijna alle Anti-revolutionaire en Christelijk-Historische leden van de beide Kamers der Staten-Generaal; leden van het CentraalComité van Anti-revolutionaire Kiesvereenigingen; leden van de Provinciale Comités; Directeuren, Curatoren en Hoogleeraren van de Vrije Universiteit; de leden van het Comité, vertegenwoordigers van de bij het Comité aangesloten corporaties en enkele genoodigden.

Te 7V2 uur precies kwam de familie Kuyper binnen en na de plichtplegingen zette men zich aan den keurig met bloemen versierden disch.

De tafel werd gepresideerd door Prof. Dr. H. Bavinck, den Voorzitter van het Comité.

Toen het uur voor de heildronken daar was, nam de Voorzitter het woord om den eersten dronk te wijden aan H. M. onze geëerbiedigde Koningin. Daarna was het aan

Sluiten