Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dichterlijke hulde.

Van de vele gedichten, die den jubilaris werden toegezonden, worden er hier enkele weergegeven.

Aan

den WelEerwaarden Hooggeleerden Heer Prof. Dr. A. KUYPER op zijn zeventigsten Geboortedag.

Hooggeachte Broeder!

Zij het ook mij vergund, mij in den geest te scharen

Bij hen, door U met vreugde op dezen dag ontmoet,

Om nu de Heere God U tienmaal zeven jaren Gespaard heeft, U te biên hun dankbren huldegroet!

Hoe zouden van ons volk der Vaadren trouwe zonen Op dezen dag. dien Gij vol frissche kracht beleeft,

U niet hun hulde biên en Gode dank betoonen Om 't onwaardeerbaar goed, dat Hij door U ons geeft?

Door vleitaal willen wij Uw vreugde niet verstoren,

Als wanklank in Uw oor, waarin slechts waarheid dringt, Maar toch het broederwoord moet wel Uw hart bekoren, Dat, strekt het tot Gods eer! Gij steeds met vreugde ontvingt

Sluiten