is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan

onzen hooggeschatten en geliefden Dr. A. KUYPER,

bij zijn 7Gs,e" verjaardag.

Hooggeschatte Heer en Broeder in Christus!

En zij verheerlijkten God in mij.

Galaten 1:24.

1.

Men zegt wanneer in t woud bij de eerste uchtendstralen

Nog Godes schepping rust, het vooglenkoor slechts wacht Op den eersten wiekslag van den Goudvink. Honderdmalen Verkondigt hij den dag na eiken nieuwen nacht.

En tot de leeuwerik de vleugelen gaat kleppen,

Met snelgewiekte vlucht en hooger vleugelslag,

De Zonne in 't aangezicht van 't heerlijk licht moet reppen; Met luiden gorgel zingt, bij 't krieken van den dag.

Nauw is dat lied gehoord of hoor, ontelbre malen Herhaalt het vooglenheir het hooggestemde lied En de echo's in 't woud zij blijven het herhalen Wat de verkondiger van 't licht des morgens ziet.

Dit, Dr. Kuyper, was het werk U opgedragen;

In hooggewiekte vlucht verheft ge Uw aadlaarsgeest!

Blijf door Uw machtig woord nog lang van 't licht gewagen, Tot dat Uw werk op aard' volbracht zal zijn geweest!

Verkondiger van 't Licht en van Gods lof te wezen,

O, is er hooger gunst door God ons weggelegd ? . . .

Hoor, de echo's in het lied van wat ge ons gaaft te lezen, En van 't bezielend woord, dat ge aan ons hebt gezegd!