Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

En „de band aan het Woord" werd gevoeld, werd gesterkt, Door Gods Geest nauwer samen geweven;

Onze roeping verstaan en weer geestdrift bemerkt,

Die voor 't Heilige Blad weer deed beven!

En nauw had dat Woord weer bekoord of het lied,

Van da Costa begon weer te leven!

En wat Groen, wat de Zanger reeds zag in 'tverschiet: Aan dat Woord de overwinning verbleven!

En dat lied weer ontwaakt, van zijn kluisters ontboeid,

Zal 'tin tallooze echo's herhalen.

Hooge geestdrift gewekt werke opnieuw en ontgloeid Klink' het lied voor Gods Zoon duizend malen!

En slechts dan als de ziel van Gods kindren gereed Als de harp met heur snaren blijft luisteren,

Klinkt het lied, is er hoop voor de toekomst, bekleed Met Gods kracht, blijft Gods Geest daarop fluisteren! *)

Strijder, 't is de macht van 't woord,

Gave Gods in eedle klanken!

Nederland heeft het gehoord;

Nederland zal met U danken.

Strijden moest ge, gij vielt aan,

Daar, waar 't ging om de eer des Heeren;

Om Zijn Woord ons volk te leeren

En om 'theilgeheim der Schriften aan ons volk te doen verstaan.

Welk een rijkdom: Gods gezant,

Strijder voor Gods eer te wezen!

Zie rondom in Nederland Wat al schoone vrucht te lezen!

Zie rondom U welk een staf,

Welk een schat van Godgetrouwen

School en Kerk en Staat wil bouwen!

Nederland wil daarom danken voor den rijkdom, dien God gaf!

*) Laatste bladzijde van Uw Stone-lezingen.

Sluiten