Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vrouw uitschreeuwt; maar uw gericht

deedt Gij niet wijken, want wij deden de wereld in haar schandlijkheden niet sidderen voor Uw aangezicht.

En toch, Uw dooden zullen leven;

ook ik zal opstaan uit het stof om Gode juichend de eer te geven

en 'tal te stemmen tot zijn lof.

Waakt op en jubelt, stervelingen,

die d" adem van den Heere ontvingen. Uw dauw zij als der kruiden dauw al wat er sluimert zal ontwaken en 't kleed des doods zal ruimte maken voor dat des levens; vreugd voor rouw!

Ga heen, mijn volk, en sluit uw deuren;

Verberg u voor des Konings gram;

straks moogt ge 't hoofd ten hooge beuren,

want Juda's Leeuw 't is Juda's Lam !

Ziet, ziet van uit Zijn heiige woning

Verschijnt in praalgewaad uw Koning en al wat ademt buigt voor Hem.

Hij komt als wreker van de zielen,

die door den dolk des onrechts vielen.. .

Zing 't, Juda; zing 't, Jerusalem !

Herwijnen, den 10en October 1907.

SMIT.

Aan

Dr. A. KUYPER op zijn 70sten Verjaardag. 29 October 1907.

Machtig strijder voor Gods eere,

Als Bedienaar van Gods Woord, Als Professor, als Minister, Journalist en man van 'twoord;

Sluiten