Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U ons lied, het lied der liefde,

't Lied, geweld uit dankbaarheid,

Wijl de leeftijd van de sterken Door Gods gunst U is bereid!

Ridder van de kleine luyden,

Die hun zaken trouw bepleit, In catheder, in schrifturen,

In 'tgestoelt' der overheid.

Kampend voor den Naam des Heeren,

Zijt G' in kerk, in school en staat, Kloek voor ons ter bres gesprongen, Spijt der Libertijnen smaad.

En Gij zaagt Uw leger wassen,

Ridder uit het kamp van Groen! En Gij mocht victorie werven,

Ridder met Uw blank blazoen!

Snellijk moest de vijand deinzen,

Als hij smadend tot ons kwam: Onweerstaanbaar was Uw stormen „Met den Heere en Ons Program!"

Vader van de kleine luyden,

Die gezwoegd hebt voor Uw kroost, En, bij 't grauwen Uwer haren, Nog blijft zwoegen, onverpoosd!

Ach! Uw kroost bekruipt de smarte, Zoo het aan Uw heengaan denkt; Blijf nog jaren in ons midden,

Als de Heere dit gehengt!

Hoor ons lied, het lied der liefde,

Door Uw kroost U toegewijd;

Vader van de kleine luyden,

Wees van God gebenedijd!

Doorn, 28 Oct. 1907. BART v. d. VELUWE.

Sluiten