Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon van dank aan de Here onze God voor 't werk, de laatste 40 jaren door U verricht. Ook wij in Z.-A. genieten eenigszins de vruchten daarvan. — In een land, waar grote leiders op 't gebied van godsdienst, wetenschap en politiek ontbreken, gevoelen we 't te meer, welk een zegen t is geweest voor t oude en geliefde Moederland mannen te hebben gehad als Bilderdijk, Groen van Prinsterer en Keuchenius en nu nog mannen te hebben als U, Lohman, Mackay e. a. Is 't verkeerd van ons, als wij weieens jaloers zijn ?

De Here geve U nog menig jaar! Uw arbeidskracht en werklast blijven nog lang onverminderd! Uw bezielend woord in „Pro Rege" geve duizenden Kristenen meer ijver voor Kristus hun Koning! Uw teder en intiem woord in Uw meditatiën zij nog voor velen tot verkwikking en versterking! Mogen Uw Standaardartikelen nog lang de lijnen aangeven, waarlangs een gezonde, Kristelike politiek zich kan" bewegen! Geve „Om de oude Wereldzee menigeen ook litterair genot! De Here blijve U aangorden met kracht De jeugdige frisheid, die U tans nog bezit, blijve Uw deel tot in de grijze ouderdom! Het zij U nog gegeven te zien, dat Nederland in zijn meerderheid weer kieze voor 't Kristelik beginsel!

Wees overtuigd, waarde Broeder, dat we Uwer gedenken in onze gebeden. Zij dit besef U ter bemoediging in Uw vaak moeielike strijd! Veel zegen zaagt Ge reeds op Uw arbeid. De Here geve U nog meer te aanschouwen en wanneer Hij U straks oproept van Uw post, schenke Hij U het loon van de trouwe dienstknecht.

Namens de broeders en zusters, wier namen op nevensgaande lijst voorkomen,

Heilbiddend, Uw Broeder in de Here,

M. VAANDRAGER, bus 831.

Pretoria, 29 Okt. '07.

Sluiten