Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

triumf zijner eigen partij zoekt hij het heil des vaderlands!

Want dit is zijn levensdoel.

Dat het Nederlandsche volk zich buige voor den God der vaderen en zich begeven moge onder het zachte juk Zijner ordinantiën.

Tot dat doel vormde en leidde hij de anti-revolutionaire

partij.

Tot dat doel zocht hij, jaren lang, een „christelijke coalitie".

Tot dat doel aarzelde hij niet, de teugels te aanvaarden, die hem werden in handen gegeven, toen de coalitie de meerderheid kreeg.

Zijn levensarbeid was op dat levensdoel gericht.

In de middelen moge hij nu en dan gefaald hebben.... de historie zal hierover eenmaal de weegschaal heffen.... maar het doel hield hij dertig jaren lang in 'toog.

Zelfs zijn eerste optreden; zijn felle strijd tegen het conservatisme; de nauwkeurige isoleering der anti-revolutionaire partij; het terugtrekken op eigen erf, stond met dit levensdoel in oorzakelijk verband.

Niet eerst in 1900, maar reeds 25 jaren vroeger werd het pleit vóór een christelijke coalitie gevoerd. Maar eerste en noodzakelijke voorwaarde daartoe was, dat er een onafhankelijke, zelfstandige, goed georganiseerde anti-revolutionaire partij bestond, die zich in coalitie begeven kon.

Vandaar de isoleering.

Het afstooten, het uitzuiveren.

Maar daarna werd het dan ook steeds een zoeken der andere christelijke partijen om met behoud van eigen zelfstandigheid, de handen inéén te slaan en tegen de Revolutie te plaatsen het Evangelie

Tot heil des volks.

En van ons dierbaar vaderland!

Zijn levensdoel bereiken, zal Dr. Kuyper niet.

Sluiten