Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat het ons bij den voortduur gegeven worde, onder den Zegen des Heeren hieraan mede te werken, dat wordt U toegebeden door Uwen bondsmakker

Hervormingsdag 1907. JOHs. LAND.

Kollum.

De Delvenaar.

Uit de oude Doos.

Het kan zeker niet ongepast worden geacht om bij het jubileum van een zeventig-jarige aan te komen met iets „uit de oude doos''.

Voor alle jubilarissen van dien leeftijd zou dat niet aangenaam zijn.

Slechts weinige staatslieden zouden er prijs op kunnen stellen, dat men bij zulk eene gelegenheid de oude doos eens opzocht.

Een man als Dr. Kuyper, wien men het wegwerpen van zijn „oude plunje" in alle tonen van de toonladder smadend heeft voorgezongen, zou naar veler oordeel zeker ongaarne zien, dat men in zijn politiek verleden ging snuffelen.

Ons, zijn vrienden, komt het echter voor, dat wij bij dezen zeventigjarige waarlijk niet bevreesd behoeven te zijn om de oude boeken nog eens op te slaan.

Of wij dan denken, dat daar niet één post zou worden gevonden, die anders geboekt had moeten worden?

Of daar nergens een vergissing zou zijn op te speuren?

Terecht heeft Dr. Bavinck opgemerkt, dat alleen wie niets doet, geen fouten maakt.

Sluiten