Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest; dat het meer en meer zich diep moge buigen voor Christus, voor den grooten Koning, Wien alle macht gegeven is in den hemel en op dè aarde.

Pro Rege!

Geïllustreerd Volksblad voor Nederland.

Dr. A. KUYPER.

1837 — 29 October — 1907.

Den knapsten Theoloog,

den gladsten Publicist, Den grootsten volkstribuun

en Encyclopaedist, Die ooit ons Vaderland

met zijnen naam vervulde, Biedt vriend en vijand thans

een wèlverdiende hulde.

Geldersche Kerkbode.

Dr. A. Kuyper.

Ook onze kerkbode mag niet achterblijven, nu heel ons Christelijk Nederland zijn dank aan God den Heere bracht voor wat Hij ons land en „de partij van den levenden God'' wilde schenken in onzen Doctor Kuyper.

Er is geen terrein aan te wijzen, waarop de geniale

Sluiten