Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beeltenis van Dr. A. Kuyper.

Wien zijn ze niet bekend

de trekken van den held,

Dien Neêrlands God in gunst

aan Neêrlands volk wou geven? Die als een rots mocht staan

te midden van 't geweld Der stormen dezer eeuw,

die 'tvolk van God doen beven; Die jarenlang den Standaard heeft bewaakt,

Door Groen van Prinsterer geplant

op Neêrlands gronden, Die (zeventig jaar oud) den

strijd niet heeft gestaakt Voor 't groot en heilig pand, voor

't Woord van Gods verbonden. Hij, die U heeft verwekt,

der legerscharen Heer,

Hij kroon' Uw levensavond

met nog tal van jaren,

Hij doe U altijd meer

Zijn rijke gunst ervaren,

Tot heil der Christenheid,

Zijn grooten Naam ter eer!

De Getuige.

(iChristelijk Weekblad voor Nederlandsch Oost-Indië).

Dr. A. Kuyper.

Te schrijven over Dr. Kuyper heeft eigenaardige moeilijkheden. In de eerste plaats: er is reeds zoo buitengewoon veel over hem geschreven. Vrienden en vijanden, vreemdelingen en landgenooten hebben getracht zich rekenschap te geven van den indruk, dien deze man op hen maakte. En dat niet pas sinds kort, maar reeds meer dan 30 jaar

Sluiten