Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarlijk, daar is iets onbegrijpelijks in den machtigen arbeid van dezen onvermoeibaren strijder.

Onbegrijpelijk als het genie steeds is.

Maar dit is zeker, dat wie het groote levenswerk van dezen Calvinist maar vluchtig beziet, tot dit besluit moet komen, dat hij met zijn uren gewoekerd heeft, dat hij aan groote werkkracht een ongekenden lust tot werken paarde — in het vervullen van zijn heerlijke taak, hem door zijn God op de schouders gelegd.

Dr. Kuyper is steeds geweest een man van krachtig initiatief. Hij heeft ons volk uit den dommel wakker geschud; hij heeft groot en klein als gedwongen zich bezig te houden met de groote vragen van ons leven, van ons leven ook als natie.

Zijn woord stootte af of trok aan, maar altijd deed het zijn werking. Zijn daad wekte afkeer of bewondering, maar altijd bracht zij tot nadenken, prikkelde zij tot arbeid, spoorde zij tot navolging of tot verzet.

En altijd weer tracht hij het nationaal gevoel op te wekken, de tragen wakker te schudden, ons volk aan te sporen al zijn krachten in te spannen in den wedstrijd der natiën.

Zelf steeds voorop, is het achterblijven van ons volk op eenig terrein van het leven hem een doorn in het oog.

Hij is een man van initiatief en weet tot initiatief te wekken.

Maar dit alles verklaart nog niet ten volle het geheim zijner kracht. Dan moeten we verder gaan dan tot het uiterlijke. Dan moeten we letten op de innerlijke beweegkracht. Dr. Kuyper is een man van vast omlijnd beginsel. Zoo komen we weer nader bij hem.

Leeren we hem beter verstaan.

Eens gegrepen door de Calvinistische levensgedachte, is

hij heel zijn leven door aan die wereld-en levensbeschouwing

getrouw gebleven, heeft hij voor haar gestreden en geleden.

Sluiten