Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door al zijn arbeid loopt de vaste, onafgebroken lijn van net door hem beleden beginsel.

In zijn „Stone-lectures" beleed hij het eens: „In Calvinism my heart has found rest."

Hij schetste dit Calvinisme, waarin zijn hart rust vond, als „a life system." Zijn woord wilde het bewijzen. Zijn leven toont het klaarder nog dan dit woord.

Zoo leidde hij zijn journalistieken arbeid in met het .vroom bevel" van Willem van Oranje: „Eerst also 't aengaet de glorie van God ende de rust van de arme geloovigen in 't Nederland, so zal een iegelijk van hen aen een sijde setten alle ambitie ende eigenbaat."

En weer was het de belijdenis van de souvereiniteit Gods, die hem de Vrije Universiteit deed stichten. En weer was het de souvereiniteit Gods, die hij beleed toen hij als minister der Kroon optrad.

Hoe vloeide daaruit rechtstreeks dat andere beginsel, de „souvereiniteit in eigen kring," voort.

Zoo hief de veldheer de banier op en in volle vrijheid volgde hem een steeds aangroeiende schare; één van zin en één van streven.

Zelf zeide hij eens, toen hij wees op het verwijt, dat hij van zijn lezers „marionetten" maakte: „Neen, mannen roeders, daar is nooit sprake van geweest, maar dit was het: wat met minder klare bewustheid in u leefde, dat heeft in mijn Standaard zijn klare en heldere uitdrukking gevonden. Al wat ik heb kunnen doen, het was pogen te vertolken wat in uw eigen gemoed, in uw hart, in uw overtuiging omging, en tot dat vertolken ben ik alleen daarom in staat geweest, omdat uw leven mijn leven was, en één ademtocht der ziel ons saam gemeen was".

Maar nog zijn wij niet waar wij wezen moeten. Nog verstaan wij niet het geheim van zijn kracht.

Sluiten