is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij, Nederlanders, zijn tóch al niet gewoon onze groote mannen in dat opzicht te verwennen. Het kost ons altijd moeite, een groot man op dien afstand en in dat licht te bezien, dat hij in zijn ware grootte voor ons oog oprijst.

Op een leven van arbeid ziet Dr. Kuyper terug.

Die arbeid is geweest voor de eere Gods en het heil der natie.

Wij plukken van dien arbeid de vruchten; wij en ons zaad. Dat naast veel afvals, ook op velerlei terrein weer wordt gevraagd naar de ordinantiën Gods, is niet het minst aan dien arbeid te danken.

Dat alom in den lande de kinderen onzes volks onderwezen worden naar den eisch huns wegs, volgens den Woorde Gods, is van dien arbeid almee een heerlijke vrucht.

Een goed krijgsknecht Christi dient om loon noch dank.

Toch brengen we dien dank in deze dagen als een klein bewijs van wat daar leeft in ons hart. En wat het loon aangaat — een genadeloon is er voor allen, die den Heere oprechtelijk dienden met hun gaven, hun krachten, hun jaren!

Spare de Heere den jubilaris nog eenigen tijd en moge hij 'tzien, dat vooral onder ons opkomend geslacht er velen zijn, die zich scharen onder de banier des Konings, met het wachtwoord: Pro Rege!

De Rotterdammer.

Dr. A. Kuyper.

Op den dag van morgen, 29 October, den zeventigsten verjaardag van Dr. A. Kuyper, viert het Christenvolk van Nederland feest.