Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartoe is hij van zijn God geroepen en daartoe heeft

Hij, Die hem riep, hem ook bekwaam gemaakt.

Wanneer wij aan zijn schitterende gaven denken, dan

roepen wij uit wat de R. K. Residentiebode eens schreef na

een rede die Dr. Kuyper hield tijdens zijn ministerschap,

naar wij meenen bij de verdediging der Hooger-onderwijs-

wet: „Een van God wonderbaar begenadigd man is onze premier!"

"Van God begenadigd," dat is het woord. God is de Schepper óók der genieën. „Van God begenadigd" is Dr. Kuyper bovenal daarin, dat hij mag opvolgen de woorden van Da Costa:

„Zij voor Gods voetbank, o genieën,

Uw schatting needrig neergeleid."

Maar begenadigd is ook het volk, dat zulk een man van den Heere als voorganger en leidsman ontving.

Welk een groote verantwoordelijkheid legt het bezit van Dr. Kuyper op Neerlands Christenvolk. Wee onzer, als we na zulk een leidsman gehad te hebben, toch in de toekomst van onzen God afdwalen!

Moge de Heere nog lange jaren Dr. Kuyper sparen en nog vele schoone vruchten zien rijpen van het zaad, dat God hem gaf te strooien!

Utrechtsche Kerkbode.

Dr. Kuyper.

L.l. Dinsdag werd Dr. Kuyper zeventig jaar.

Welk een feestdag voor den jubilaris!

Dat is een zeventigste verjaardag niet voor iedereen. Een dag van schaamte, van rouw, van angst over het bijna

Sluiten