Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is al reeds zulk een groot voorrecht, dat we Dr. Kuyper van God hebben ontvangen. Maar dit voorrecht wordt onuitsprekelijk, nu we hem tot op zoo hoogen leeftijd behouden mochten.

Hoevele jonge mannen, die veel beloven voor land en volk, worden door den dood weggeraapt, als ze nog maar pas in het volle leven zijn ingegaan, en nog maar weinig hebben kunnen verrichten.

De Heere heeft ons Dr. Kuyper laten houden.

En dat niet alléén. Maar Hij geeft hem op dien hoogen leeftijd nog zooveel gezondheid en sterkte, dat hij nog kan arbeiden als in de kracht van zijn leven. De jongeren

moeten nog voor hem op zij, als het aankomt op stoer en hard werken.

En toch is het leven van Dr. Kuyper niet gemakkelijk geweest. Hij heeft van den morgen tot den avond zeer hard gewerkt. En hij is bij zijn arbeid op alle manier tegengewerkt en bemoeilijkt. Menigmaal is een bittere beker voor hem ingeschonken, niet het minst door hen die één met hem moesten zijn.

Hij is bespot en uitgelachen door hen, die meenden dat hij wel een betere positie zich kon verwerven dan in dienst van de kleine luyden. Door hen, die het dwaas vonden, dat zoon verstandig man zich nog met godsdienst bemoeide en zelfs vroom was.

Hij is met medelijden aangezien door hen, die zijn idealen voor de Vrije Universiteit, voor kerk en school, voor land en volk, als ijdele herschenschimmen beschouwden.

Hij is verguisd en gehoond door de ongeloovigen, die hem voor een huichelaar hielden en het maar nooit verkroppen konden, dat hij hen op alle terrein bestreed, en altoos met succes.

Zijn leven is moeilijk geweest, en vol van pijnlijke teleur-

17

Sluiten