Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningin dan moge behagen weer een ministerie tot zich te roepen, dat den gezegenden arbeid van het vorig ministerie hervatte en afwerkte, en dat dan in dat ministerie niet ontbreke de naam van Dr. Kuyper!

Ds. DEKKER, Kollum.

De Vrije Westfries.

Dr. A. Kuyper.

1837. 29 October. 1907.

Voor mij, één zucht beheerscht mijn leven,

Eén hooger drang drijft zin en ziel,

En moog' mij d' adem eer begeven,

Eer ik aan dien heil'gen drang ontviel.

tls om Gods heilige ordinantiën,

In huis en kerk, in school en staat,

Ten spijt van s werelds remonstrantiën,

Weer vast te zetten, 'tvolk ten baat.'

't Is om die ord'ningen des Heeren

Waar Woord èn Schepping van getuigt,

In t volk zóó helder te graveeren,

Tot weer dat volk voor God zich buigt!

Zoo zong de man, die heden zijn zeventigsten jaardag viert, het Da Costa na op den onvergeet'lijken feestavond van 1 April 1897.

Het leven en streven van Dr. A. Kuyper, heel zijn werk, zijn leer en voorbeeld, waardoor hij als middel in Gods hand ook ons verlicht, bezield en werkzaam gemaakt heeft is door hem in deze dichterlijke taal uitgedrukt.

Zeventig jaren! Dat is een leeftijd, waarop tal van menschen zich geheel of ten deele aan hun gewonen arbeid gaan onttrekken.

Sluiten