Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs door eene onrechtvaardige wetgeving aangedaan; te danken had, dat het Hooger Onderwijs bepaaldelijk niet langer den smaad van minderwaardigheid behoeft te dragen, zoodra het zijn ondergeschiktheid aan de goddelijke Openbaring openlijk beleed.

Den grooten jubilaris van heden vooral daarom onze eerbiedige gelukwenschen!

God geve hem als belooning voor het vele goede, reeds door hem verricht, het voorrecht nog veel meer te mogen en te kunnen doen in de toekomst tot eer van Zijn heiligen naam en tot heil van het den jubilaris en ons evenzeer dierbare vaderland.

f)e Voorhoede.

Dr. Kuyper.

Dr. A. Kuyper, de leider der anti-revolutionaire partij, vierde Dinsdag 1.1. zijn 70s,en verjaardag.

Wat Dr. Schaepman voor ons is geweest, was en is Dr. Kuyper voor de anti-revolutionairen.

Een voorman, een leider, een emancipator.

Reeds onder Groen van Prinsterer een man van beteekenis — niet alleen op theologisch, maar ook op sociaal en politiek gebied een eerste kracht — was hij na Groen's dood de aangewezen leider. En als zoodanig heeft hij het kleine troepje veronachtzaamde, als steiloorig uitgekreten, vaak met minachting aangeziene „fijnen" door onverdroten, vooral journalistieken, arbeid gevormd tot een partij, die om hare strenge beginselen, goede discipline en krachtige leiding een voorbeeld is geworden voor elke andere partij.

Niet dat het hem, ook in de eigen gelederen, aan tegenspraak en zelfs tegenwerking gemangeld heeft.

20

Sluiten