Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dankbaarheid het ontzaglijk vele te gedenken, dat hij deed voor ons land, maar ook nog ontzaglijk veel te hopen van de ongeschokte werkkracht zijns geestes.

Zoo is er reden tot oprechte vreugde op den negen-entwintigsten October, ook voor ons katholieken. Want Dr. Kuyper — ik ving het woord op uit den mond van een der grootsten onder ons — is „een geschenk Gods aan het Christelijk Nederland."

A. v. D.

Sluiten