Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRIJZINNIGE PERS.

Algemeen Handelsblad.

De Heeren in Den Haag. Dr. A. Kuyper.

Semper Dominus.

I wel, een man die noch Minister is noch Kamerlid, die tusschen zich en 't kiezersvolk het (groene) laken doorgesneden zag in 1905, geschoven nochtans onder de „Heeren in Den Haag" die over

't wel en wee des lands in wet of woord beschikken?

Excuus en oorlof!

Want er zijn er, enkelen van die Heeren, die, jenseits von Wahl und Wahlern, blijven wat zij waren, wat de stembus ook bedille. Zoo Van Houten. Zoo ook Kuyper. Zij blijven domineeren. Zij blijven Heer — over de geesten van hun medeburgers.

Semper Dominus.

Vergelijking tusschen die twee zeventigers die beiden door een stembus werden uitgeworpen, dringt zich op aan wie hen eenmaal samen noemt. Er is, bij scherp verschil, toch overeenkomst.

Sluiten